การพนันออนไลน์กับอำนาจพิเศษ

คาสิโนออนไลน์ในบทบาทของตัวละครเอกที่ถูกสร้างมาให้มีจิตใจที่งดงาม สูงสง ไม่ต้องการสิ่งใดนอกเหนือไปจากที่ตนเองมีอยู่ มีแต่คิดหาทางที่จะช่วยเหลือผู้ตกทุกได้ยากที่เขาเข้ามาขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคนหรือวิญญาณก็ตาม แต่ในบทบาทของละครเรื่องนี้ ตัวเอกถูกกำหนดให้มีสัมผัสพิเศษ ที่สามารถมองเห็นดวงวิญาณของคนที่ตายไปแล้วได้ เพราะคนที่ตายแล้วส่วนใหญ่จะเข้ามาขอร้องให้ตัวเอกช่วยเปิดเผยความจริง ที่ว่าดวงวิญญาณที่มาหานั้นตายเพราะอะไร ใครเป็นคนฆ่าตาย เมื่อตัวเอกช่วยหาเรื่องจริงว่าใครเป็นคนฆ่าได้แล้วนั้น ดวงวิญญาณก็จะไปสู่สุขติ

 

พลังวิเศษขอพรคาสิโนออนไลน์

และหลังจากนั้นตัวเอกจะต้องไปขอพรจากกล้องวิเศษพลังนี้สามารถนำไปเล่นคาสิโนออนไลน์ได้ด้วย และที่มีพลังอำนาจสามารถบันดาลให้ได้ทุกอย่างที่ตัวเอกข้อ แต่ต้องมีเงื่อนไขในการข้อพรคือ ตัวเอกจะต้องช่วยเหลือดวงวิญญาณที่มาขอความช่วยเหลือให้ครบสามครั้งก่อน จึงจะขอพรได้ซึ่งเนื้อหาที่ละครต้องการสะท้อนก็คือ เป็นการค้าบุญ และการกระทำเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการพนันชนิดหนึ่ง ที่ต้องเอาชีวิตของคนมาเป็นเดิมพัน ซึ่งตัวเอกไม่มีความโลภและไม่มีกิเลส จึงไม่ยอมทำตามเงื่อนไขของกล่องคือ ไม่ขอพรจากกล่องนั้นเลย จนทำให้พลังอำนาจของกิเลสที่อยู่ในกล่องนั้นที่สะสมมานานหลายร้อยปีเกิดความโกรธ

Los_Campesinos!_-_Hello_Sadnessเพราะจากการที่ตัวเอกไม่ยอมขอพรจะทำให้พลังอำนาจของตัวกิเลสที่อยู่ในกล่องลดน้อยลง จนในที่สุดกิเลสในกล่องก็จะถูกทำลาย นั้นหมายถึงจะต้องมีการพนันกันเกิดขึ้นอีกเพื่อแลกกับชีวิตและรหัสผ่านคาสิโนออนไลน์ แต่การทำลายกล่องก็ต้องขอพรจากกล่องให้ทำลายตัวมันเอง โดยให้ทำตามเงื่อนไขเหมือนเดิมคือตัวเอกจะต้องช่วยวิญญาณให้ครบสามคนจึงจะขอพรให้กล่องทำลายตัวมันเองได้ ด้วยความที่ตัวเอกนั้นเป็นคนดี มีจิตใจที่ตรงไปตรงมา ไม่โลภ จึงทำให้ในหลายๆ ครั้งที่ตัวเอกไม่ยอมขอพร กล่องจึงต้องการทำร้ายตัวเอก โดยการบังคับ ข่มขู่สารพัด ที่จะทำให้ตัวเอกยอมขอพร

จนทำให้พลังอำนาจอันชั่วร้ายของกิเลสกลับมามีพลังเช่นเดิม แต่ด้วยความที่ตัวเอกเป็นคนดีเช่นนี้เอง จึงทำให้ในหลายครั้งที่ตัวกิเลสจะทำร้ายตัวเอก ก็จะต้องถูกพลังแห่งความดีเข้ามาปกป้องตัวเอกให้รอดปลอดภัยทุกครั้ง จนในที่สุดตัวกิเลสก็ไม่สามารถทำร้ายตัวเอกได้ จนสุดท้ายตัวกิเลสและกล้องก็โดนทำลายไปเพราะตัวเอกช่วยเหลือวิญญาณได้ครบสามคนได้ทันเวลาเฉียดตายพอดี จึงทำให้ตัวเอกขอพรให้กล่องทำลายตัวเอง เรื่องไม่ดีทั้งหลายจะได้หมดไป